Zwrot ubezpieczenia kredytu

Kredytobiorcy przysługuje zwrot ubezpieczenia kredytu, jeżeli przed wygaśnięciem umowy kredytu kredytobiorca spłacił kredyt konsumpcyjny lub gotówkowy, skonsolidował go lub przekazał do innego banku. Obowiązek obniżenia całkowitego kosztu kredytu wraz z jego wcześniejszą spłatą, wynikający z art. 49 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U., art. 1083 z późn. zm.) dotyczy wszystkich wydatków: nie tylko prowizji, ale także innych wydatków rozłożonych w czasie, na np. ubezpieczenie odsetek lub kredytu.

Jaki jest całkowity koszt pożyczki? Co mówi prawo?

Ustalenie całkowitego kosztu kredytu zawarte jest w art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U., art. 1083 z późn. zm.), który wskazuje, że wszelkie koszty, jakie konsument musi ponieść w związku z umową kredytu. W szczególności mówimy o:

  • odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marżejeśli jest znany pożyczkodawcy, oraz
  • koszt usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczenia, gdy ich wystąpienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub uzyskania go na proponowanych warunkach.

Powyższe koszty nie obejmują kosztów opłat notarialnych ponoszone przez konsumenta.

Oznacza to, że koszt ubezpieczenia kredytu jest również wliczony w całkowity koszt kredytu oraz zgodnie z polskim prawem i wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 11 września 2019 r. w przypadku wcześniejszej spłaty jest zwracany. W dalszej części tego artykułu dowiesz się, jak praktycznie obliczyć wysokość odszkodowania za pożyczkę ubezpieczeniową.

Jak w praktyce banki podchodzą do kwestii zwrotu kosztów ubezpieczenia?

Niektóre banki w pełni przestrzegają prawa i płacą składkę w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Czasami nawet nie muszą tego robić, jak pokazuje przykład ING Banku Śląskiego. Co miesiąc nalicza składkę i dolicza ją do każdej składki. W takim przypadku, jeśli klient spłaci kredyt wcześniej, kolejne składki nie są naliczane – więc bank nie powinien go spłacać. To najlepsze rozwiązanie, z którego niestety banki rzadko korzystają.

Wiele innych banków próbuje na różne sposoby, aby przynajmniej spróbować nie uregulować składki. Niektórzy z nich:

  • Zapisy w warunkach ubezpieczenia, zgodnie z którymi w przypadku wcześniejszej spłaty ubezpieczenie jest kontynuowane na dotychczasowych warunkach, a wszelkie płatności naliczane są na podstawie pierwotnego harmonogramu spłat. Wtedy pożyczkobiorca musi pamiętać o anulowaniu ubezpieczenia (najlepiej na piśmie). Taką praktykę stosuje np. Alior Bank.
  • Postanowienia w umowie, że ochrona ubezpieczeniowa kończy się po spłacie kredytu. Jednak banki zazwyczaj nie zwracają składki lub nie zwracają tej kwoty nieprawidłowo (np. Crédit Agricole).
  • W umowach z bankiem można też znaleźć krótki okres ubezpieczenia – wtedy sama składka będzie duża (np. 9000 zł), co sprawia wrażenie, że należy ją spłacać przez cały kredyt. Okazuje się jednak, że ubezpieczenie zapewnia się np. tylko na rok. W takim przypadku, jeśli pożyczkobiorca spłaci pożyczkę po roku, nie otrzyma odszkodowania ubezpieczeniowego – i spłaci je w całości. Taką praktykę można znaleźć np. w Getin Banku.

Niestety istnieją inne podobne sposoby sprzedaży wyjątkowo drogiego ubezpieczenia i jego nieprawidłowego rozliczenia.

Jaki jest cel ubezpieczenia kredytu i czy jest ono obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu ma na celu pomoc w spłacie zobowiązania umownego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które utrudniają spłatę kredytu, takich jak choroba, utrata pracy, zniszczenie mienia, takie jak pożar czy powódź. Ubezpieczenie ubezpieczeniowe może również wpływać na warunki kredytu, takie jak oprocentowanie czy prowizje czy marże.. Dlatego decyzja o odmowie ubezpieczenia nie należy do najłatwiejszych i nie powinna być tak oczywista.

Żaden przepis prawny nie zobowiązuje kredytobiorcy do wykupienia ubezpieczenia przy zawieraniu umowy kredytu. Formalnie banki nie powinny polegać na swoich decyzjach. Praktyka pokazuje jednak, że większość z nich wymaga od klientów wykupienia ubezpieczenia, aby ich chronić. Jeśli kredytobiorcy nie będą w stanie tego zrobić, bank nie udzieli im kredytu.

Przykładem jest Consumer Bank of Santander, gdzie informacja ustna odbiega od zapisów umowy, w której stwierdza się, że zakup ubezpieczenia jest dobrowolny. W takim przypadku nie wiadomo, dlaczego w treści umowy kredytowej znajduje się informacja o produkcie specjalnie przeznaczonym dla kredytobiorców (wtedy beneficjentem staje się sam bank).

Jeżeli bank chce w ten sposób zobowiązać klienta do zawarcia ubezpieczenia, musi dać mu możliwość wyboru własnego ubezpieczenia. Zazwyczaj jednak banki chcą, aby pożyczkobiorca wybrał ubezpieczenie, więc na różne sposoby namawiają go do tego.

Jeżeli istnieje możliwość wymiany ubezpieczenia, zazwyczaj nie zalecamy uzgadniania z bankiem przy zawieraniu umowy kredytu. Jeśli chcemy dokonać takiej zmiany, lepiej uzyskać ją po zawarciu umowy pożyczki i po otrzymaniu pożyczki. Wtedy należy pomyśleć np. ze swoim agentem ubezpieczeniowym o wykupieniu osobnego ubezpieczenia, lepszego i tańszego, a potem, za zgodą i wiedzą banku, zastąpić je ubezpieczeniem bankowym.

Pamiętaj też, że zazwyczaj możesz zrezygnować z ubezpieczenia w momencie udzielenia pożyczki, ale takie zwolnienie może być kosztowne (np. wyższe oprocentowanie).

Zawierając umowę ubezpieczenia, koniecznie zapoznaj się z warunkami oferowanymi przez ubezpieczycielaponieważ fakt jej zawarcia nie oznacza, że ​​w każdym przypadku, gdy będziesz miał problemy ze spłatą pożyczki, ubezpieczyciel przejmie takie zobowiązanie.

Jak obliczyć odszkodowanie z ubezpieczenia kredytu?

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenie kredytu jest spłacalne, jeśli zdecydujesz się na wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego lub gotówkowego.

Zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu Cywilnego składkę oblicza się za czas odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku rozwiązania stosunków ubezpieczeniowych przed wygaśnięciem umowy, ubezpieczony ma prawo do zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony. W związku z tym możesz wystąpić do banku o zwrot składki ubezpieczeniowej z polisy ubezpieczeniowej dołączonej do kredytu za niewykorzystany okres ochrony.

Np. jeśli otrzymałeś kredyt gotówkowy na okres 6 lat i zawarłeś umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem na taki okres, a po 4 latach kredyt spłaciłeś w całości, to w ciągu 2 lat przysługuje Ci zwrot niewykorzystanych Składki ubezpieczeniowe.

Musisz złożyć wniosek do banku, a nie do swojego ubezpieczyciela. I to bank jest zobowiązany do przelania określonej składki na wskazany numer rachunku bankowego. Jego wysokość jest zwykle wprost proporcjonalna do liczby dni, na które ochrona ubezpieczeniowa wygasła, a jaką otrzymała od ubezpieczyciela. Nie powinno to jednak mieć miejsca, jeśli część umowy zawiera odpowiednie zapisy dotyczące warunków ubezpieczenia.

5 1 vote
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments