Wcześniejsza spłata kredytu

Spłata kredytu konsumenckiego lub gotówkowego w terminie określonym w umowie kredytu zawartej z bankiem pociąga za sobą prawo kredytobiorcy do zwrotu części należnych opłat oraz innych kosztów związanych z kredytem. Jednak instytucje finansowe, mimo decyzji CEU z września 2019 r. o dochodach banków, nie informują kredytobiorców o przysługujących im prawach i nie zwracają im poniesionych wydatków.

Podstawa prawna wniosku o zwrot

Wyjaśnijmy to zwrot wydatków, w tym prowizji, a nie tylko wydatków rozłożonych w czasie (np. odsetki lub ubezpieczenie kredytu)), należy do kredytobiorcy zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U., art. 1083 ze zm.). Powyższe prawo potwierdził również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 11 września 2019 r. (C-383/18). SES zajęło to stanowisko jeżeli kredytobiorca spłacił kredyt w całości przed terminem kredytu określonym w umowie zawartej z bankiem, przysługuje mu zwrot już poniesionych wydatków – zazwyczaj proporcjonalnie. Więcej o decyzji UE przeczytasz na naszym blogu.

Banki i inne instytucje finansowe, pomimo powyższych zapisów i Twoich praw, nadal niechętnie zwracają pieniądze. Uważają, że spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie pożyczki obejmuje jedynie zwrot odsetek, a nie inne koszty związane z zaciągnięciem pożyczki. Ważne jest, aby podkreślić, że banki i instytucje finansowe nie powinny odmawiać Ci zwrotu.

Zadaniem Bank Return Union jest pomoc w spłacie odsetek, różnych prowizji, marż i innych kosztów za usługi dodatkowe składające się na całkowity koszt kredytu, bez konieczności zwracania się do rzecznika finansowego. Dzięki ZZB nie musisz też brać udziału w długich procesach sądowych.

Kto może ubiegać się o zwrot pieniędzy?

O zwrot mogą ubiegać się osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki. Jest przez niego uważany pożyczka na kwotę nieprzekraczającą 255 550 zł (lub równowartość tej kwoty w walucie innej niż polska)którą wierzyciel w granicach działalności daje lub obiecuje dać konsumentowi. Dołączona jest również umowa kredytu konsumenckiego niezabezpieczoną umowę kredytu z hipoteką przeznaczoną na remont domu lub mieszkania, w tym na kwotę przekraczającą 255 550 zł.

W szczególności istnieje również umowa kredytu konsumenckiego:

  1. Umowa pożyczki.
  2. Umowa kredytowa określona przez prawo bankowe.
  3. Umowa o odroczenie terminu spełnienia świadczenia przez konsumenta, jeżeli konsument obowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z odroczeniem spełnienia świadczenia.
  4. Umowa pożyczki, w której kredytodawca zobowiązuje się wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu świadczonej usługi na rzecz kredytodawcy.
  5. Umowa pożyczki na spłatę.

Jak kredytobiorca może wcześniej spłacić pożyczkę?

Możesz na przykład spłacić kredyt w całości lub w części wcześniej na własny koszt konsolidacja kredytu lub refinansowanie. Skonsolidowana umowa pożyczki pozwala na spłatę wszystkich zobowiązań, takich jak pożyczki, kredyty, karty kredytowe czy limity w koncie. Z kolei refinansowanie oznacza, że ​​pożyczkobiorca udziela pożyczki innemu bankowi lub osobie trzeciej, gdy ma problemy z terminową spłatą części. Kwota pożyczki ma na celu zastąpienie dotychczasowego zobowiązania nowym zadłużeniem.

Jak wygląda procedura wcześniejszej spłaty kredytu przed terminem?

Jeśli spłaciłeś kredyt wcześniej i chcesz ubiegać się o zwrot prowizji i innych należności, to najpierw skontaktuj się ze swoim bankiem lub inną instytucją finansową, która udziela Ci pożyczek bezpośrednio. Musisz to zrobić na piśmie, składając roszczenie i odwołując się do odpowiednich ram prawnych.

Jednak wiele banków odrzuca skargę, co wiąże się z koniecznością skierowania sprawy do sądu. Dzięki Bank Return Union nie musisz pozywać. Zaoszczędzisz czas i pieniądze na kosztach sądowych i zastępstwie prawnym. Zawierasz umowę cesji z Bankowym Stowarzyszeniem Refundacyjnym, a my pobieramy w Twoim imieniu z góry wszystkie pieniądze, które musisz zapłacić za pożyczkę.

Jakich dokumentów będą potrzebować kredytobiorcy?

Składając wniosek o zwrot prowizji i innych kosztów kredytu w związku z przedterminową spłatą kredytu przygotuj następujące dokumenty:

  1. NS.
  2. Kopie kredytów, gotówki i kredytów konsumpcyjnych.
  3. Kopie umów konsolidacyjnych – jeśli spłaciłeś kolejny kredyt poprzez ich zawarcie.
  4. Raport BIK (jeśli korzystasz z usług Stowarzyszenia Zwrotów Bankowych, raport BIK pobiera dla Ciebie Stowarzyszenie).

W razie jakichkolwiek wątpliwości radzimy skontaktować się z nami bezpłatnie – po spłacie kredytu w terminie przeanalizujemy Twoją sytuację i sprawdzimy, ile pieniędzy bank musi Ci zwrócić.

5 1 vote
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments