Utrata wartości handlowej pojazdu

Nawet niewielkie uszkodzenia spowodowane stłuczką mogą obniżyć wartość Twojego samochodu. Samochód, który miał wypadek, jest trudniejszy do sprzedania, co oznacza, że będziesz musiał zaproponować niższą cenę. Jednak możesz otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy w związku z tym.

Czym jest utrata wartości handlowej pojazdu?

Utrata wartości handlowej pojazdu to różnica między wartością samochodu przed szkodą a wartością po jej naprawieniu. Wielu ludzi, którzy szukają używanego samochodu, od razu wyklucza te, które miały wypadek lub kolizję. Dlaczego? W ich opinii, samochody powypadkowe mogą mieć ukryte wady, które w przyszłości mogą się ujawnić i być kosztowne w naprawie.

Dlatego też, aby sprzedać samochód powypadkowy, jego właściciel musi znacznie obniżyć jego cenę, tak aby była atrakcyjna w porównaniu z takim samym modelem bezwypadkowym. To właśnie ta różnica powinna być rekompensowana przez odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, o które możesz ubiegać się z OC sprawcy.

Właściciel samochodu powypadkowego, który chce go sprzedać, musi znacznie obniżyć jego cenę, tak aby była ona atrakcyjna w porównaniu z takim samym modelem bezwypadkowym. Odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu powinno rekompensować tę różnicę, o które możesz się ubiegać z OC sprawcy.

Według art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego, naprawienie szkody obejmuje nie tylko straty poniesione przez osobę, ale także możliwe do osiągnięcia korzyści, gdyby szkoda nie wystąpiła.

Sąd Najwyższy także wypowiedział się na temat odszkodowania za utratę wartości rynkowej pojazdu. Według niego, odszkodowanie za szkodę na pojeździe powinno obejmować różnicę między wartością samochodu przed powstaniem szkody a wartością po jej naprawieniu.

Komisja Nadzoru Finansowego również wydała zalecenia dotyczące tej kwestii. Według wytycznej nr 21, ubezpieczyciel ustalając wysokość świadczenia z OC sprawcy powinien brać pod uwagę utratę wartości handlowej pojazdu, jeśli taka utrata miała miejsce.

Odszkodowanie za utratę wartości handlowej nie jest przyznawane automatycznie. Co więcej, nie możesz liczyć na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe poinformuje Cię o możliwości wystąpienia z takim roszczeniem. Aby je otrzymać, musisz złożyć odpowiedni wniosek i wskazać, że Twój samochód stracił na wartości po wypadku.

Jak otrzymać odszkodowanie za utratę wartości auta?

Aby uzyskać odszkodowanie za utratę wartości auta z OC sprawcy wypadku, musisz spełnić kilka warunków:

  • Od wypadku nie minęło więcej niż 3 lata. Po upływie tego okresu nie masz już możliwości ubiegania się o żadne świadczenie lub wyższe odszkodowanie od ubezpieczyciela, ponieważ sprawa przedawnia się.
  • Nie doszło do szkody całkowitej. Jeśli naprawa Twojego pojazdu jest technologicznie i ekonomicznie uzasadniona, samochód jest naprawiany, a koszt pokrywany z OC sprawcy. W takim przypadku masz prawo do odszkodowania za utratę wartości rynkowej.

Jeśli szkoda zostanie uznana za całkowitą, otrzymasz odszkodowanie, które stanowi różnicę między wartością Twojego auta przed szkodą a wartością pozostałości, czyli wraku. W takiej sytuacji nie masz prawa do rekompensaty z tytułu utraty wartości handlowej.

  • Auto nie było użytkowane dłużej niż 5 lat. Zdaniem rzeczoznawców samochodowych o utracie handlowej można mówić, jeśli samochód osobowy jest użytkowany maksymalnie 5-6 lat, samochód ciężarowy 4 lata, a motocykl 3 lata. Jednak ostateczną decyzję w sprawie możliwości ubiegania się o odszkodowanie podejmuje rzeczoznawca.
  • To pierwsza szkoda na elemencie metalowym. O utracie wartości rynkowej można mówić tylko w przypadku szkód, które powstały na metalowych częściach pojazdu lub na jego ramie. Jeśli szkoda dotyczy takich części jak np. lampy czy szyba, sprawa nie będzie kwalifikować się do odszkodowania z tytułu utraty rynkowej wartości.
  • Samochód został już naprawiony. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Rejonowego w Legnicy (sygn. akt IC 115/09), utratę wartości rynkowej można obliczyć dopiero po wykonanej naprawie pojazdu.

Ponadto, prawo do odszkodowania z tytułu ubytku wartości przysługuje tylko wtedy, gdy samochód został naprawiony zgodnie z wytycznymi producenta. Naprawa powinna być wykonana w ASO lub serwisie samochodowym, który współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym, a likwidacja szkody musi być rozliczana bezgotówkowo.

Jak obliczana utrata wartości handlowej samochodu?

Niestety, nie ma prostych narzędzi, które pozwoliłyby szybko obliczyć wartość handlową pojazdu po wypadku. Brak jest też przepisów prawnych regulujących tę kwestię. Choć wiadomo, że wartość samochodu po kolizji czy wypadku jest niższa niż przed uszkodzeniem, trudno jest dokładnie określić, ile konkretnie samochód stracił na wartości rynkowej.

Może być pomocny dokument o nazwie Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów, opracowany przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT. Towarzystwa ubezpieczeniowe często korzystają z tej instrukcji przy ustalaniu wysokości odszkodowania za utratę wartości handlowej pojazdu.

W ubieganiu się o odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej niezbędna może okazać się pomoc profesjonalisty, czyli rzeczoznawcy samochodowego.

Aby ustalić wysokość odszkodowania za utratę wartości rynkowej samochodu, rzeczoznawca będzie korzystał z wielu różnych czynników. Obejmują one markę pojazdu, jego wartość przed zdarzeniem drogowym, zakres uszkodzeń oraz koszt naprawy, a także eksploatację pojazdu.

Rzeczoznawca będzie korzystał ze specjalistycznych programów kosztorysowych, takich jak Audatex, a także ze specjalnego wzoru do obliczania ubytku wartości rynkowej. Wszystko to pozwoli mu na dokładne określenie wysokości odszkodowania, które możesz otrzymać za utratę wartości swojego samochodu po wypadku.

Jak uzyskać odszkodowanie za utratę wartości handlowej?

Aby uzyskać odszkodowanie za utratę wartości handlowej, należy złożyć wniosek do ubezpieczyciela sprawcy. Można o to ubiegać się samodzielnie, ale proces ten jest czasochłonny i wymaga zaangażowania oraz dodatkowych kosztów.

Aby uzyskać odszkodowanie, należy skierować do ubezpieczyciela specjalny wniosek oraz zgromadzić potrzebne dokumenty. Przydatna jest również ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, która potwierdzi ubytek wartości rynkowej pojazdu (koszt ok. 500 zł).

Można też przedstawić porównanie cen samochodów powypadkowych i bezwypadkowych oraz informacje od specjalistów, np. mechanika samochodowego. Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Można także skorzystać z pomocy firmy odszkodowawczej, która za Ciebie załatwi wszystkie formalności związane z uzyskaniem odszkodowania. Dzięki temu nie będziesz musiał angażować się w długi i żmudny proces, a także nie będziesz musiał ponosić kosztów opinii niezależnego rzeczoznawcy. Warto jednak pamiętać, że taka usługa wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Bezpłatnie przygotowywana jest wycena Twojego pojazdu w ramach Twojej sprawy. Aby to zrobić, wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy i dostarczysz niezbędne dokumenty, takie jak fakturę za naprawę pojazdu, kosztorys, decyzję o przyznaniu odszkodowania oraz skan dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Firma odszkodowawcza skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci ofertę, czyli konkretną kwotę, którą możesz otrzymać jako rekompensatę za ubytek wartości Twojego samochodu.

Na tym etapie podejmujesz decyzję, czy chcesz skorzystać z pomocy specjalistów. Jeśli zaakceptujesz propozycję i podpiszesz umowę, to wszystkie dalsze działania i formalności leżą po stronie firmy odszkodowawczej.

Możesz ubiegać się o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej swojego samochodu także w przypadku, gdy użytkujesz go w leasingu. Proces uzyskania rekompensaty jest nieco bardziej skomplikowany, ale to nie oznacza, że powinieneś rezygnować z walki o należne Ci pieniądze.

Jako leasingobiorca potrzebujesz praktycznie tych samych dokumentów, co w przypadku samochodu będącego Twoją własnością. Dodatkowo potrzebna jest zgoda leasingodawcy na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Pamiętaj, że w chwili wystąpienia szkody na pojeździe, pod względem formalnym nie Ty jesteś właścicielem samochodu, a leasingodawca. Dlatego też musisz przenieść na siebie prawa do roszczeń. Aby to zrobić, należy podpisać z leasingobiorcą umowę cesji.

Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu w leasingu

Możesz ułatwić sobie proces uzyskania odszkodowania, korzystając z pomocy firmy odszkodowawczej. Specjaliści zajmą się wszelkimi formalnościami, a Ty zaoszczędzisz czas i bez większego zaangażowania w sprawę, otrzymujesz należne Ci pieniądze.

Warto pamiętać, że samodzielne uzyskanie odszkodowania może być czasochłonne i kosztowne, dlatego korzystanie z pomocy firmy odszkodowawczej może okazać się bardzo pomocne. Pamiętaj także, że w przypadku samochodu w leasingu, musisz przenieść na siebie prawa do roszczeń poprzez podpisanie umowy cesji z leasingodawcą.

5 2 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments