prowizja za kredyt od banku

Prowizja za kredyt od banku

We wrześniu 2019 roku TSUE ogłosił wyrok w sprawie zwrotów bankowych, który zmusił nas do tego, abyśmy zaczęli zwracać uwagę na całkowity koszt kredytów, w […]

Zwrot prowizji z kredytu

Co to jest zwrot prowizji z kredytu?

Jako pożyczkobiorca masz prawo do spłaty całości lub części pożyczki w terminie określonym w umowie. Co więcej, nie musisz informować banku o takim zamiarze. Z […]

Wyrok tsue w sprawie zwrotu prowizji

Wyrok TSUE w sprawie zwrotu prowizji

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie przepadku wierzytelności bankowych – banki będą musiały zwrócić konsumentom część opłat i innych należności. 11 września 2019 r. Trybunał […]