Odszkodowanie co to jest?

Odszkodowanie – co to jest?

Podstawową funkcją jaką pełni odszkodowanie jest funkcja kompensacyjna. Oznacza to, że powinno ono wyrównywać uszczerbek, który powstał u poszkodowanego wskutek […]