odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Decyzja ubezpieczyciela dotycząca wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia może być negatywna dla poszkodowanego. W takiej sytuacji poszkodowany ma prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie […]

Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu

Wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu jest procesem, w którym osoba lub firma ubiegająca się o odszkodowanie przedstawia dokument opisujący szczegółowo poniesione przez nią szkody oraz […]

Utrata wartości handlowej pojazdu

Utrata wartości handlowej pojazdu

Nawet niewielkie uszkodzenia spowodowane stłuczką mogą obniżyć wartość Twojego samochodu. Samochód, który miał wypadek, jest trudniejszy do sprzedania, co oznacza, że będziesz musiał zaproponować niższą […]

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie

Dzisiaj porozmawiamy o przedawnieniach roszczeń, czyli czy należy Ci się odszkodowanie z tytułu OC sprawcy za wypadek sprzed lat? To pytanie, które w mojej codziennej […]

Dochodzenie odszkodowań pytania i odpowiedzi

Dochodzenie odszkodowań pytania i odpowiedzi

Spowodowałem wypadek komunikacyjny, w którym została poszkodowana moja żona będąca pasażerem prowadzonego przeze mnie samochodu. Czy przysługuje Jej odszkodowanie ? Tak. Życie i zdrowie jest […]

Odszkodowanie co to jest?

Odszkodowanie – co to jest?

Podstawową funkcją jaką pełni odszkodowanie jest funkcja kompensacyjna. Oznacza to, że powinno ono wyrównywać uszczerbek, który powstał u poszkodowanego wskutek zdarzenia które wywołało szkodę. Zobowiązanym […]