Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Do odszkodowania za śmierć bliskiej osoby mają prawo bliscy zmarłego, który zginął w wypadku.

Obecnie, po zmianach prawnych wprowadzonych w 2008 r. do odszkodowania mają prawo nie tylko te rodziny, których status materialny wskutek śmierci członka rodziny znacznie się pogorszył.

Tym samym polskie prawo zbliżyło się w tym zakresie do prawa funkcjonującego już od dawna w krajach zachodnioeuropejskich i USA, gdzie kwoty odszkodowań sięgają nawet kilkunastu milionów dolarów.

Regulacje prawne w tym zakresie określa art. 446 paragraf 3 Kodeksu cywilnego. Do odszkodowania mają prawo dzieci tragicznie zmarłego ojca, jak również wdowa, oraz rodzeństwu.

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby:

 • osobom, które znajdowały się w bliskiej relacji ze zmarłym,
 • dzieci tragicznie zmarłego rodzica, oraz wdowa po zmarłym,
 • osobie będącej w nieformalnym związku ze zmarłym, o ile wykaże, że śmierć poszkodowanego spowodowała znaczne pogorszenie stanu psychicznego.

Czynniki mające wpływ na wysokość odszkodowania:

 • stopień zażyłości i bliskości ze zmarłym,
 • stopień pokrewieństwa ze zmarłym,
 • długotrwałość cierpienia po śmierci poszkodowanego,
 • wiek osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia,
 • stopień krzywdy spowodowany śmiercią poszkodowanego,
 • poczucie osamotnienia i bezsilności wobec trudności życiowych,
 • wstrząs psychiczny wywołany śmiercią,
 • funkcja jaką zmarły pełnił w rodzinie,
 • natężenie cierpienia psychicznego rozumiane często jako zespół stresu pourazowego
 • zakres pomocy i opieki osoby bliskiej, która wraz ze śmiercią tej osoby została utracona – wpływ śmierci na funkcjonowanie rodziny.

W obecnym kształcie kodeks cywilny bierze pod uwagę krzywdę psychiczną powstałą wskutek śmierci zmarłego. Wcześniej do świadczeń miały prawo tylko osoby i rodziny, które wskutek śmierci poszkodowanego utraciły stabilność ekonomiczną lub ich stan materialny znacznie się pogorszył.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby jest świadczeniem jednorazowym. W Polsce wynosi ono około 30 tys. złotych w zależności od ubezpieczenia i polityki zakładu ubezpieczeniowego.

Znane są również przypadki, że ubezpieczyciel wypłaca kwotę około 10 tys. jako tzw. kwotę bezsporną, w przypadku gdy świadczeniobiorca zgłasza obiekcję do tej kwoty wypłacana jest dodatkowa suma, zwykle również w wysokości około 10 tys. złotych, następnym krokiem dochodzenia, w przypadku osób które uznają, że jest to kwota niewystarczająca jest wejście na drogę sądową.

Jeden z takich przypadków, gdy sprawa o zadośćuczynienie trafiła do sądu zakończył się milionowym odszkodowaniem, które jak do tej pory było najwyższym odszkodowaniem wypłaconym z tytułu śmierci bliskiej osoby w Polsce.

Polskie prawo przewiduje również możliwość starania się o rentę alimentacyjną, którą wypłaca ubezpieczyciel sprawcy wypadku na rzecz członków najbliższej rodziny wobec których zmarły miał obowiązek alimentacyjny lub osoby którym zmarły we własnym zakresie wypłacał określone środki na życie.

Wysokość renty alimentacyjnej określana jest na podstawie możliwości zarobkowych zmarłego oraz potrzeb osoby uprawnionej do otrzymywania świadczeń. Czas wypłaty tego rodzaju świadczeń uzależniony jest między innymi od wieku osoby uprawnionej do pobierania świadczenia oraz potrzeb z tym związanych (np. nauka szkolna).

Wysokość kwot wypłacanych może się zmieniać w zależności od wieku świadczeniobiorcy i jego potrzeb, jednak odbywa się to tylko na wniosek świadczeniobiorcy.

Wiele rodzin rezygnuje z ubiegania się z dochodzenia świadczeń i odszkodowań po śmierci bliskiej osoby, gdyż powoduje to jeszcze większą krzywdę. W przypadku gdy straciliśmy bliską osobę, a nie mamy siły dochodzić prawa do zadośćuczynienia, warto w takich sytuacjach zdać się na odpowiednie instytucje, takie jak sprawdzone i zaufane kancelarie prawne, które mogą ubiegać się o odszkodowanie w naszym imieniu.

5 1 vote
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments