Odszkodowanie z OC

W związku z dużym ryzykiem wystąpienia wypadków komunikacyjnych, każda osoba posiadająca pojazd zmotoryzowany zobowiązana jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tzw. umowy OC.

Obowiązkiem tym objęci są nie tylko posiadacze samochodów, ale również osoby posiadające takie pojazdy jak autobusy, motocykle, ciągniki, motorówki, czy pociągi. Ubezpieczenie OC chroni posiadaczy pojazdów mechanicznych przed materialnymi następstwami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z ruchem tych pojazdów.

Chroni ono zarówno sprawcę szkody (przed odpowiedzialnością finansową) jak również poszkodowanego. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczony może domagać się od ubezpieczyciela, czyli firmy ubezpieczeniowej wypłaty należnego odszkodowania. Ubezpieczenie OC dotyczy działań pojazdu podczas ruchu na drogach, ale nie jest związane z samym tylko rychem pojazdów.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC:

  • wypadki powstałe wskutek poruszania się pojazdu,
  • wypadki powstałe w trakcie wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego,
  • wypadki powstałe podczas postoju pojazdu, zatrzymania się lub garażowania pojazdu.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje zajść związanych z wystąpieniem działania siły wyższej (np. awarii samochodu mimo posiadania aktualnego przeglądu pojazdu), w takich sytuacjach gdy wyłączną odpowiedzialność za wypadek ponosi osoba trzecia (np. kierowca innego pojazdu, który spowodował kolizję dwóch innych pojazdów) oraz w przypadku gdy całkowitą odpowiedzialność za wypadek ponosi osoba poszkodowana.

Ubezpieczenie to nie obejmuje również szkód takich jak utrata przedmiotów wartościowych wskutek wypadku (biżuterii, załadunku, papierów wartościowych etc.).

Szkoda powstała w pojeździe zazwyczaj dzielona jest na szkodę częściową lub szkodę całkowitą. Szkoda częściowa, to taka wskutek której pojazd został uszkodzony, ale nadaje się do naprawy, szkoda całkowita, występuje wtedy gdy uszkodzony pojazd nie nadaje się do naprawy albo koszt naprawy przekroczyłby wartość pojazdu.

Zakład Ubezpieczeń po przeanalizowaniu sytuacji i stanu pojazdu powinien wypłacić należne odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

W przypadku, gdy w tym czasie nie jest możliwe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i stopnia uszkodzenia pojazdu, termin ten może się przedłużyć o kolejne 14 dni licząc od dnia podjęcia decyzji o niemożliwości ustalenia stanu faktycznego.

W sumie termin ten nie powinien przekroczyć 90 dni, jednak kwota odszkodowania, co do której nie ma wątpliwości o jej należności powinna być wypłacona w terminie do 30 dni z późniejszym uzupełnieniem.

4.7 3 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments