Odstąpienie od umowy kredytowej a zwrot prowizji

Zdarza się, że konsument po zawarciu umowy kredytowej z bankiem postanawia zmienić zdanie. Przykładowo, konsument może zdecydować, że oferta jest nieopłacalna, lub inny bank mógł w międzyczasie złożyć bardziej atrakcyjną ofertę na umowę kredytową.

Czy można odstąpić od umowy kredytowej z bankiem?

Ale czy można odstąpić od wcześniejszej umowy z bankiem? Tak – polskie prawo chroni konsumentów i pozwala im na odstąpienie od umowy kredytowej. Ponadto w takiej sytuacji przysługuje Państwu prawo do zwrotu opłaty. Przeczytaj poniższe wyjaśnienia, a dowiesz się, w jakich przypadkach i w jaki sposób możesz się o nią ubiegać.

Konsumenci czasami decydują się na zaciągnięcie kredytu w najgorszym możliwym momencie, z powodu szczególnie trudnej sytuacji finansowej lub nagłego dużego wydatku. Zazwyczaj zawierają umowę z instytucją, która oferuje „szybkie i łatwe” pieniądze, choć niekoniecznie na najlepszych warunkach. Jeśli to Ci się przytrafiło, nie musisz zostawać z pożyczką, która jest dla Ciebie nieopłacalna.

Możesz odstąpić od umowy kredytowej w ciągu 14 dni, wykorzystując ten czas na znalezienie lepszej oferty. Możesz wtedy spłacić pieniądze pożyczone od pierwszej instytucji w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy. Oznacza to, że zachowasz płynność finansową, a jednocześnie spłacisz kredyt na korzystniejszych warunkach w innej instytucji.

Podstawą prawną możliwości odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy o kredyt konsumencki są przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. (t.j. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. poz. 1083 ze zm.).

Nakłada ona na kredytodawcę lub pośrednika kredytowego obowiązek poinformowania konsumenta o warunkach, procedurze i konsekwencjach odstąpienia od zawartej umowy jeszcze przed jej zawarciem. Informacje te (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie) muszą być również zawarte w samej umowie o kredyt konsumencki.

Oznacza to, że jeśli zdecydowałeś się na wypowiedzenie umowy pożyczki, ale nie wiesz, czy będziesz miał prawo do zwrotu, powinieneś najpierw zapoznać się z zapisami zawartej umowy pożyczki.

Umowa o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim

Dla porządku przypomnijmy, że przepisy ww. ustawy definiują umowę o kredyt konsumencki jako umowę o kredyt w wysokości nieprzekraczającej 255 550 zł (lub równowartości tej kwoty w walucie innej niż polska), który kredytodawca udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Umową taką, w rozumieniu ustawy, jest również umowa o kredyt niezabezpieczony hipoteką, który przeznaczony jest na remont domu lub mieszkania, w tym w kwocie przekraczającej 255 550 zł.

  1. Umowa kredytowa.
  2. Umowa kredytu odnawialnego.
  3. Umowa kredytowa w rozumieniu ustawy o bankach.
  4. Umowa o odroczenie płatności pieniężnej na rzecz konsumenta, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z odroczoną płatnością.
  5. Umowa pożyczki, na mocy której pożyczkodawca przyjmuje na siebie zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zgadza się spełnić świadczenie na rzecz pożyczkodawcy.

Warto zaznaczyć, że przepisy ww. ustawy nie uznają tzw. pożyczek chwilówek.

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić oficjalnie?

Nie martw się, nie będziesz musiał sam przygotowywać dokumentu. Instytucja pożyczkowa musi przekazać Państwu wzór wniosku o odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki, podając swoją nazwę i adres siedziby. Wzór takiej rezygnacji może być dołączony do zawieranej umowy kredytowej lub zamieszczony na stronie internetowej danego banku.

Odstąpienie od umowy kredytowej – do kiedy?

Jak wspomniano powyżej, jeśli zdecydujesz się na odstąpienie od umowy pożyczki, możesz to zrobić – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli złożą Państwo wniosek o odstąpienie od umowy przed jego upływem na adres podany przez kredytodawcę lub pośrednika kredytowego. Złożenie wniosku przed upływem terminu jest wystarczające do zachowania terminu. Termin ten nie może zostać przedłużony.

Odstąpienie od umowy pożyczki – czy wiąże się z kosztami dla pożyczkobiorcy?

Zgodnie z przepisami ustawy o kredycie konsumenckim, konsument nie ponosi żadnych kosztów przy odstąpieniu od umowy o kredyt konsumencki. Wyjątek stanowią odsetki za okres od dnia udzielenia pożyczki do dnia jej spłaty.

Ale uwaga, musisz niezwłocznie zwrócić kwotę udzielonej Ci pożyczki wraz z odsetkami do instytucji, która udzieliła Ci pożyczki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki. Dzień spłaty to dzień, w którym konsument przekazuje pieniądze kredytodawcy.

Odstąpienie od umowy kredytowej i zwrot prowizji – czy bank zwróci prowizję?

W przypadku odstąpienia od umowy kredytu bank zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przy zawarciu umowy. Jeśli więc bank pobierze od Ciebie opłatę za podpisanie umowy kredytowej i przedłużenie kredytu, np. w wysokości 700 zł, musi Ci ją zwrócić. Powyższa zasada nie ma zastosowania do niektórych kosztów okołokredytowych, takich jak opłaty notarialne.

5 1 vote
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments