Jak długo trwa zwrot prowizji bankowej?

Jak długo trwa zwrot prowizji bankowej? Teoretycznie bank powinien dać Ci odpowiednią kwotę tuż po wcześniejszej spłacie gotówki lub kredytu konsumenckiego. Niestety bardzo rzadko taka instytucja finansowa samodzielnie spłaca prowizję, odsetki, inne koszty administracyjne i ubezpieczenia kredytu. Najczęściej kredytobiorca musi złożyć reklamację do banku. Czasami jest to odbierane negatywnie, co oznacza, że ​​spór o zwrot Twoich wydatków może zakończyć się w sądzie i trwać wiele miesięcy.

Kiedy należy zwrócić opłatę bankową?

Kredytobiorca, który wcześniej spłacił kredyt konsumpcyjny lub gotówkowy, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. poz. 1083 z późn. zm.), masz prawo żądać zwrot (zwykle proporcjonalny) wszystkich wydatków, w tym prowizji, a nie tylko tych rozłożonych w czasie, takich jak odsetki lub ubezpieczenie kredytu.

Powyższe prawo potwierdził również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 11 września 2019 r. (C-383/18). SES zajęło to stanowisko jeżeli kredytobiorca spłacił kredyt w całości przed terminem kredytu ustalonym w umowie zawartej z bankiem, musi zwrócić już poniesione koszty.

Odszkodowanie nie dotyczy kredytów hipotecznych, leasingu konsumenckiego oraz wszystkich kredytów korporacyjnych, czyli zaciągniętych przez jedną firmę. Dotyczy to kredytów konsumpcyjnych i gotówkowych oraz wcześniejszej spłaty dowolnego kredytu konsumenckiego innym kredytem (refinansowym lub konsolidacyjnym) lub środkami własnymi.

Niezależnie od powyższych przepisów banki i inne instytucje finansowe nadal nie tylko nie zwracają swoim klientom należnego zwrotu prowizji i innych należności w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów konsumpcyjnych i gotówkowych, ale również nie informują ich o prawie do takiej spłaty. Nadal uważają, że spłata pożyczki przed terminem określonym w umowie pożyczki obejmuje jedynie zwrot odsetek, a nie inne koszty związane z zaciągnięciem pożyczki. To nie prawda.

Jak wygląda procedura zwrotu prowizji?

Reklamacja do banku lub innej instytucji finansowej

Jeśli spłaciłeś kredyt konsumpcyjny lub gotówkowy wcześniej niż określono w umowie i chcesz spłacić prowizje i inne należności, pierwszą osobą, z którą się skontaktujesz, jest bank lub inna instytucja finansowa udzielająca kredytu. Reklamację możesz złożyć w formie:

  • pisemny – osobiście, w podziale podmiotu rynku finansowego, obsługując klientów, lub listownie w rozumieniu art. 3 ust. 21 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (tj. z dnia 25 października 2018 r., Dz. U., par. 2188 z późn. zm.),
  • doustny – telefonicznie lub osobiście do rejestracji podczas wizyty w oddziale podmiotu rynku finansowego obsługującego klientów,
  • elektroniczny – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli takie środki zostały w tym celu określone przez podmiot rynku finansowego.

Bank musi udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

Zdarza się jednak, że w szczególnie trudnych przypadkach, nie pozwalając na rozpatrzenie reklamacji i terminową odpowiedź, bank musi wyjaśnić przyczynę opóźnienia, wskazać okoliczności, które należy ustalić w sprawie, oraz wskazać oczekiwany termin skargi i odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Jeśli bank uwzględni Twoją reklamację, powinieneś niezwłocznie otrzymać zwrot opłat i innych wydatków. Jeśli jednak odrzuci to, co niestety zdarza się częściej, zazwyczaj trzeba iść do sądu z bankiem – a takie rozpatrzenie może zająć wiele miesięcy.

Pozew i petycja do rzecznika finansowego

Po odmowie reklamacje z banku lub innej instytucji finansowej zazwyczaj muszą iść do sądu. Jednocześnie można również skontaktować się z rzecznikiem finansowym, który wydaje w tej sprawie tzw. stosowne zdanie. Wniosek złożony do rzecznika finansowego, poprzedzony skargą do banku lub innej instytucji finansowej i oczekujący na jego rozpatrzenie, jednak może to dodatkowo opóźnić zwrot.

Ile czasu zajmuje odzyskanie prowizji bankowej i innych należności, gdy zdecydujesz się natychmiast skierować sprawę do sądu? Niestety może to potrwać nawet kilka miesięcy, ewentualnie dłużej. Wiele zależy od liczby spraw kierowanych do konkretnego sądu i agencji. Czasem trzeba nawet liczyć się z drugim przypadkiem, co sprawia, że ​​cały proces trwa jeszcze dłużej. W przypadku sporów sądowych będziesz musiał również wybrać profesjonalnego prawnika finansowego, który jest ekspertem w sporach z instytucjami finansowymi.

Jak długo trwa spłata prowizji bankowej i innych należności, jeśli korzystasz z usług Bankowego Zrzeszenia Dochodów?

Proces samoleczenia jest długi, kosztowny i może być nieefektywny. Dlatego powinieneś skorzystać z bezpłatnych usług Unii Zwrotów Bankowych. Oferujemy dwie opcje:

  • Wypłata należnych środków w ciągu 24 godzin w z góry ustalonej kwocie (zwykle kilka tysięcy złotych); proces może potrwać dłużej, ale nie dłużej niż 3 dni.
  • Płatność dokonywana jest w dwóch częściach, czyli najpierw otrzymasz mniejszą kwotę, a następnie wypłacisz z banku 50% kwoty podlegającej zwrotowi. W takim przypadku należy liczyć się z ewentualnym rozszerzeniem postępowania do dwóch instancji oraz, mimo orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, potencjalną stratą. Jednak nigdy nie zostaniesz obciążony opłatą za okres próbny.
5 1 vote
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments