Dziedziczenie pieniędzy z OFE

Dziedziczenie pieniędzy z OFE

W ponad dziesięcioletniej praktyce naszej spółki, często spotykamy się z pytaniami, pochodzącymi od naszych Mocodawców: „Czy wiedzą Państwo, co czułam kiedy dowiedziałam się o śmierci […]

Dziedziczenie długów zmarłego

Dziedziczenie długów zmarłego

Koniec z nieograniczoną odpowiedzialnością za zadłużenia pozostałe po naszych bliskich! Nowe zasady dziedziczenia, które zostały uchwalone, podpisane przez Prezydenta RP i ogłoszone w Dzienniku Ustaw […]

Dziedziczenie składek ZUS

Czy możliwe jest dziedziczenie składek ZUS?

Pieniądze odłożone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą być dziedziczone przez małżonka zmarłego, osoby wskazane przez zmarłego albo spadkobierców zmarłego. Jednak nie dotyczy to wszystkich […]

Dziedziczenie ustawowe

Czym jest dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie to przejście majątku zmarłego na jedną lub kilka osób fizycznych lub prawnych zwanych spadkobiercami. Przez dziedziczenie spadkobierca nabywa wszystkie prawa i obowiązki wchodzące w […]