Dziedziczenie pieniędzy z OFE

W ponad dziesięcioletniej praktyce naszej spółki, często spotykamy się z pytaniami, pochodzącymi od naszych Mocodawców: „Czy wiedzą Państwo, co czułam kiedy dowiedziałam się o śmierci męża?”, „Czy można sobie wyobrazić, co przeżywa dziecko, które wychowuje się bez ojca?”.

Zdajemy sobie sprawę, że w takich sytuacjach słowa otuchy mogą nie mieć wielkiego znaczenia. Liczą się czyny i konkretna pomoc – w uzyskaniu środków pieniężnych, do których najbliżsi zmarłego mają prawo. Dziedziczenie środków z OFE nadal nie jest powszechną wiedzą.

Jedynie odsetek spadkobierców zdaje sobie sprawę z tego, że po śmierci bliskiej im osoby, która była członkiem OFE, przysługuje im prawo dziedziczenia środków zgromadzonych na rachunku emerytalnym oraz subkoncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu?

Tak, pieniądze z OFE podlegają dziedziczeniu, tak samo jak inne aktywa spadkowe. Jeśli osoba posiadająca konto w OFE zmarła, jej pieniądze z OFE staną się składnikiem spadku, który będzie dziedziczony przez spadkobierców zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Warto jednak pamiętać, że pieniądze z OFE podlegają opodatkowaniu w ramach spadku.

Kto ma prawo do dziedziczenia pieniędzy z OFE?

Pieniądze z OFE mogą być dziedziczone przez osoby, które są spadkobiercami zgodnie z przepisami prawa spadkowego. W Polsce obowiązuje dziedziczenie według ustawy, co oznacza, że pieniądze z OFE będą dziedziczone przez małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo zmarłej osoby.

Jeśli zmarła osoba nie posiadała bliskich krewnych, spadek przypadnie skarbowi państwa. W niektórych przypadkach, np. gdy zmarła osoba zostawiła testament, pieniądze z OFE mogą być przekazane na rzecz innych osób niż spadkobiercy ustawowi. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie poświadczenia sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby uzyskać pieniądze z OFE w ramach dziedziczenia?

Aby uzyskać pieniądze z OFE w ramach dziedziczenia, należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Akt zgonu zmarłej osoby – niezbędny do potwierdzenia faktu śmierci i rozpoczęcia procedury dziedziczenia.
  2. Dokumenty potwierdzające tożsamość spadkobierców – niezbędne do ustalenia, kto jest uprawniony do otrzymania pieniędzy z OFE.
  3. Dowód opłaty skarbowej za poświadczenie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku – wymagane w przypadku, gdy pieniądze z OFE mają być przekazane na rzecz osób innych niż spadkobiercy ustawowi.
  4. Dokumenty potwierdzające udział w OFE – niezbędne do ustalenia wysokości odziedziczonych pieniędzy.
  5. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – niezbędne do zgłoszenia chęci lub braku chęci przyjęcia spadku.
  6. W przypadku osób zagranicznych, konieczne będzie przedstawienie tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów oraz poświadczenie ich przez tłumacza przysięgłego.

Dziedziczenie środków z ZUS

Co więcej, ustawodawca nie nałożył na żaden z tych podmiotów obowiązku informowania spadkobierców o przysługujących im prawach. Oznacza to, że w sytuacji, gdy najbliżsi zmarłego członka funduszu emerytalnego nie zgłoszą się po należne im środki, pieniądze nie zostaną im wypłacone.

Tymczasem, z raportu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego wynika, że na kontach wszystkich otwartych funduszy emerytalnych może pozostawać ok. 2 mld zł zgromadzonych przez członków OFE, którzy z powodu śmierci nigdy nie skorzystali z przysługujących im świadczeń emerytalnych.

ZUS i OFE – dziedziczenie środków po śmierci

W chwilach żałoby ciężko wymagać od pogrążonej w smutku wdowy, by znalazła siły na formalności związane z ustaleniem właściwego rachunku emerytalnego, na którym zgromadzone zostały dziedziczone środki pieniężne. Zawiłe przepisy prawa spadkowego również skutecznie odstraszają potencjalnych spadkobierców od upominania się o swoje.

Mało tego – większość uprawnionych do przyjęcia spadku nie ma pojęcia o istnieniu konta w funduszu emerytalnym czy subkonta, które należały do zmarłego.

W takich sytuacjach niezbędna okazuje się pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który wyręczy najbliższych w zebraniu przydatnych informacji, zapewni poradnictwo w postępowaniu spadkowym i zagwarantuje terminowe uzyskanie należnych środków pieniężnych.

5 2 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments