Czy po rozwodzie można odziedziczyć środki OFE?

Zgodnie z prawem po rozwodzie pieniądze zgromadzone na rachunku OFE również wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków i podlegają jego podziałowi. Środki przypadające w wyniku tego byłemu współmałżonkowi, są przekazywane w ramach wypłaty transferowej na rachunek byłego współmałżonka w otwartym funduszu.

W szczególnych przypadkach zamiast wypłaty transferowej były małżonek może otrzymać środki w ramach wypłaty jednorazowej – stanie się tak na przykład w przypadku, kiedy wnioskodawca będzie emerytem lub osiągnie wiek wskazany w przepisach.

Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa członka otwartego funduszu albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między członkiem tego funduszu a jego małżonkiem.

A co się dzieje ze środkami zgromadzonymi na rachunku OFE w przypadku śmierci członka OFE? Czy były małżonek może liczyć na wypłatę tych środków? Z takim zapytaniem zwróciła się do nas pani Maria, której były mąż zmarł kilka lat po rozwodzie.

Analiza sprawy i wywiad przeprowadzony z klientką pozwolił na ustalenie, iż pani Maria po rozwodzie nie złożyła wniosku o wypłatę środków zgromadzonych na rachunku OFE. Wbrew obawom pani Marii – środki te nie przepadły i po przeprowadzonym postępowaniu zostały wypłacone na rachunek OFE klientki.

Jako to możliwe? Ustawa przewiduje wypłatę środków zgromadzonych na rachunku członka OFE w związku z jego śmiercią w dwóch częściach. Pierwszą jest część należna małżonkowi zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, drugą jest część należna osobie wskazanej (uposażonej) przez zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego.

Zgodnie z przepisami otwarty fundusz emerytalny dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek zmarłego małżonka w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

Jeżeli więc małżonkowie pozostawali w ustawowej wspólności majątkowej, to na rachunek OFE małżonka, zostanie przelana połowa zgromadzonych środków.

Natomiast w sytuacji, gdy małżonek nie ma rachunku w otwartym funduszu emerytalnym i nie założy go samodzielnie, to fundusz, w którym gromadzone były środki, zobowiązany jest taki rachunek założyć. Podstawą do wypłaty będą więc stosunki majątkowe potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

5 2 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments