Co to jest zwrot prowizji z kredytu?

Jako pożyczkobiorca masz prawo do spłaty całości lub części pożyczki w terminie określonym w umowie. Co więcej, nie musisz informować banku o takim zamiarze. Z wcześniejszą spłatą kredytu lub pożyczki gotówkowej związane są również dodatkowe korzyści.

W dalszej części artykułu podpowiemy Ci, na jakie przepisy możesz się powołać w kontakcie z bankiem, a także wyjaśnimy, czym jest opłata za spłatę kredytu i jakie inne prawa przysługują Ci w związku z wcześniejszą spłatą zobowiązania.

Co to są opłaty prowizji?

Banki nie mają wprawdzie pełnej swobody działania (ograniczenia nakłada ustawa Prawo bankowe), ale są podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Oznacza to, że oferowane usługi, w tym udzielanie kredytów, muszą być rentowne.

Klient zawierający umowę kredytową musi więc liczyć się nie tylko z koniecznością spłaty udostępnionych przez bank środków, ale również z koniecznością zapłaty odsetek od tych środków, a także z innymi kosztami kredytu, takimi jak:

 • opłaty
 • prowizja
 • podatek
 • marża
 • koszt ubezpieczenia

Prowizja to opłata, która zwraca bankowi poniesione przez niego koszty:

 • rozpatrzenie wniosku o pożyczkę
 • udzielenie kredytu
 • utrata części odsetek w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

Czym jest zwrot prowizji z kredytu?

Jak wspomnieliśmy we wstępie, możesz – bez wcześniejszego informowania banku spłacić kredyt w całości lub w części przed terminem, w którym umowa została zawarta.

Stanowi o tym art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz. U. poz. 1083).

Ponadto, przysługuje Ci zwrot opłat i innych kosztów kredytu w wysokości wprost proporcjonalnej do okresu od dnia dokonania wcześniejszej spłaty do dnia, w którym przypadał termin spłaty ostatniej raty kredytu.

Artykuł 49 (1) ustawy o kredycie konsumenckim, do którego odnieśliśmy się powyżej, ma zastosowanie nawet wtedy, gdy już ponieśli Państwo te koszty (np. opłaty).

Jeśli spłaciłeś kredyt przed terminem tylko w części, przysługuje Ci również zwrot opłat i innych kosztów kredytu – liczony proporcjonalnie do okresu, o który skrócony został okres spłaty. Taki przepis znajduje się w art. 49 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim.

Co oznacza wyrok TSUE w sprawie spłat kredytu?

Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim są już Państwu znane. Należy jednak wiedzieć, co dla banku oznaczają opłaty za spłatę. Wraz z wcześniejszą spłatą kredytu przez klienta, bankowi „uciekają” również odsetki od kredytu, opłaty i inne naliczone koszty.

Dlatego też banki jeszcze przed wejściem w życie obecnej ustawy o kredycie konsumenckim – zgodnie przedstawiły własną interpretację przepisów, która doprowadziła do uniezależnienia kosztów kredytu bankowego (bez odsetek) od wcześniejszej spłaty.

W 2016 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy zajęli wspólne stanowisko, jednoznacznie stwierdzając, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego obniżeniu ulegają wszystkie ewentualne koszty takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez konsumenta.

W związku z tym zwrot obejmuje również wszystkie koszty początkowe, takie jak opłaty za udzielenie kredytu, opłaty wstępne lub opłaty administracyjne.

Ostatecznym potwierdzeniem prezentowanego stanowiska jest postanowienie Trybunału z dnia 11 września 2019 r., C-383/18, Lexitor Sp. z.o.o. v Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka i inni, w którym sąd przyjął taką samą interpretację jak Prezes UOKiK i Rzecznik Finansowy.

Czym jest zwót prowizji w interpretacji banków, jak nie dać się oszukać?

Banki, wykorzystując brak znajomości prawa i orzecznictwa przez swoich konsumentów, mogą stosować kilka linii obrony. Dlatego powinniście Państwo być tego świadomi:

 1. Wykładnia przepisów przedstawiona w orzeczeniu TSUE w sprawie spłaty banków jest wiążąca dla polskich sądów, banków i innych podmiotów stosujących prawo.
 2. Obowiązek proporcjonalnej spłaty w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu dotyczy również opłat za jednorazowe czynności i usługi związane z udzieleniem kredytu, np. opłaty za rozpatrzenie wniosku o kredyt.
 3. W art. 5 ust. 6 ustawy o kredycie konsumenckim zawarta jest definicja całkowitego kosztu kredytu, która zawiera przykładowy katalog kosztów. Jednakże, aby mieć prawo do proporcjonalnego obniżenia kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, nie jest konieczne, aby koszty te były wymienione w definicji.
 4. Koszty notarialne nie są wliczane do całkowitego kosztu kredytu. W związku z tym nie mogą one zostać obniżone w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu.

Chcę zwrócić prowizję do banku, ale bez zbędnych formalności.

Jeśli spłaciłeś kredyt konsumencki lub pożyczkę gotówkową przed terminem po 1 stycznia 2012 r., prawdopodobnie nie otrzymałeś jeszcze zwrotu prowizji i innych opłat należnych Ci od banku. Jeśli jednak próbujesz teraz odzyskać swoje pieniądze, możesz przekonać się, jak trudnym przeciwnikiem może być bank.

5 2 votes
Ocena
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments